Opto-Electronic Advances
Issue Cover
Cited By(10)
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2019
Cheng-Yi Huang ; Huai-Yung Wang ; Cheng-Han Wu ; Chih-Hsien Cheng , Cheng-Ting Tsai, Chao-Hsin Wu, Milton Feng, Gong-Ru Lin
Crystals, 2019
Chih-Chiang Shen , Yun-Ting Lu , Yen-Wei Yeh , Cheng-Yuan Chen , Yu-Tzu Chen , Chin-Wei Sher , Po-Tsung Lee , Ya-Hsuan Shih , Tien-Chang Lu, Tingzhu Wu Ching-Hsueh Chiu , Hao-Chung Kuo
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2019
Hsuan-Yun Kao ; Cheng-Ting Tsai ; Yu-Chieh Chi ,Chun-Yen Peng, Shan-Fong Leong, Shan-Fong Leong, Chih-Hsien Cheng, Wei-Li Wu, Hao-Chung Kuo, Wood-Hi Cheng, Chao-Hsin Wu, Gong-Ru Lin
Broadband Access Communication Technologies XIII, 2019
Ming-Jun Li; Xin Chen; Kangmei Li; Jason E. Hurley; Jeffery Stone
Dimensional Optical Metrology and Inspection for Practical Applications VIII, 2019
Stefan Heist; Martin Landmann; Martin Steglich; Yueqian Zhang; Peter Kühmstedt; Gunther Notni
Optical Fiber Technology, 2019
G.M.IsoeaS.WassinaE.K.Rotichab, A.W.R.Leitcha, T.B.Gibbona
Optics Express, 2019
Kangmei Li, Xin Chen, Jason E. Hurley, Jeffery S. Stone,, Ming-Jun Li
Journal of Optical Communications, 2019
Suresh Kumar,Shiwani Rathee, Payal Arora
Optoelectronics Letters, 2019
G. M. Isoe, A. W. R. LeitchT. B. Gibbon
Related Articles