Opto-Electronic Advances
Issue Cover
Cited By(6)
Applied Physics Reviews, 2019
Lianwei Chen, Yan Zhou, Yang Li, Minghui Hong
Opto-Electronic Advances, 2019
Quan Sun, Han Yu, Kosei Ueno, Shuai Zu, Yasutaka Matsuo, Hiroaki Misawa
Nanotechnology, 2019
Liu Lu, Ruifa Tan, Daifen Chen, Yanqun Tong, Xiaohong Yan, Maogang Gong, Judy Z Wu
Nanoscale, 2020
Yoon Young Lee, Ryeong Myeong Kim, Sang Won Im, Mani Balamurugan, Ki Tae Nam
Acta Physica Sinica, 2019
XP Zhu, S Zhang, HM Shi, ZQ Chen, J Quan
The Journal of Physical Chemistry C, 2020
Meiling Jiang, Liheng Zheng, Yu Li, Hangyong Shan, Cheng Chi, Zhixin Liu, Yijing Huang, Zhibo Dang, Feng Lin, and Zheyu Fang*
Related Articles