Opto-Electronic Advances
Issue Cover
Cited By(23)
Opto-Electronic Advances, 2018
Mohsen Rahmani, Giuseppe Leo, Igal Brener, Anatoly V. Zayats, Stefan A. Maier, Costantino De Angelis, Hoe Tan, Valerio Flavio Gili, Fouad Karouta, Rupert Oulton, Kaushal Vora, Mykhaylo Lysevych, Isabelle Staude, Lei Xu, Andrey E. Miroshnichenko, Chennupati Jagadish, Dragomir N. Neshev
Chemical Society Reviews, 2019
Xiangang Luo, Dinping Tsai, Min Gud, Minghui Hong
Photonics Research, 2019
Min Liu, Wending Zhang, Fanfan Lu, Tianyang Xue, Xin Li, Lu Zhang, Dong Mao, Ligang Huang, Feng Gao, Ting Mei, Jianlin Zhao
Sensors, 2018
Fanfan Lu,Tengxiang Huang, Lei Han, Haisheng Su, Heng Wang, Min Liu, Wending Zhang, Xiang Wang, Ting Mei
Optics Communications, 2019
Qian Wang, Changlei Zhang, Tiancheng Gong, Weijie Kong, Weisheng Yue, Weidong Chen, Zhengwei Xie, Yarong Su, Ling Li
Engineering Optics 2.0, 2019
Xiangang Luo
Applied Physics Reviews, 2019
Lianwei Chen, Yan Zhou, Yang Li, Minghui Hong
Plasmonics, 2019
Fanfan Lu, Wending Zhang, Lu Zhang, Min Liu, Tianyang Xue, Ligang Huang, Feng Gao, Ting Mei
Applied Physics, 2019
Fanfan Lu, Wending Zhang, Jiachen Zhang, Lu Zhang, Tianyang Xue, Min Liu, Chao Meng, Dong Mao , Ting Mei
Journal of Optics, 2019
Mehdi Afshari-Bavil, Mingli Dong, Chuanbo Li, Shuai Feng , Lianqing Zhu
Applied Physics Express, 2019
Yi Ou, Ming Zhang, Fei Zhang, Jixiang Cai, Honglin Yu
Opto-Electronic Advances, 2019
Thitirat Putnin, Chutiparn Lertvachirapaiboon, Ryousuke Ishikawa, Kazunari Shinbo, Keizo Kato, Sanong Ekgasit, Kontad Ounnunkad, Akira Baba
Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2019
Junqiao Wang, Yanan Wu, Chunzhen Fan, Erjun Liang, Yan Li, Pei Ding
ACS Photonics, 2019
Surong Guo, Nahid Talebi, Alfredo Campos, Wilfried Sigle, Martin Esmann, Simon F. Becker, Christoph Lienau, Mathieu Kociak, Peter A. van Aken
Nanotechnology, 2019
Lu Zhang, Fanfan Lu, Wending Zhang, Kun Gao, Tianyang Xue, Min Liu, Dong Mao, ligang Huang, Feng Gao, Ting Mei
Nanophotonics, 2019
Fanfan Lu, Wending Zhang, Lu Zhang, Min Liu, Tianyang Xue, Ligang Huang, Feng Gao, Ting Mei, Jiachen Zhang, Jianlin Zhao
2019 International Conference on Optical MEMS and Nanophotonics (OMN), 2019
Fanfan Lu, Wending Zhang, Ting Mei
Nanotechnology, 2019
Lu Zhang, Fanfan Lu, Wending Zhan, Kun Gao, Tianyang Xue, Min Liu, Dong Mao, Ligang Huang, Feng Gao, Ting Mei
, 2020
Costantino De Angelis, Giuseppe Leo, Dragomir N. Neshev
Journal of Physics D: Applied Physics,, 2020
Yanan Wu, Junqiao Wang,, Mengke Ren, Wenhan Zhao, Ran Li, Chun Zhen Fan, Erjun Liang, Yan Li, Pei Ding, Jinna He
Applied Physics Express,, 2020
Wending Zhang, Tianyang Xue, Fanfan Lu, Lu Zhang, Chao Meng, Junqiao Wang, Ting Mei
, 2020
Lei Xu, Mohsen Rahmani, David A. Powell, Dragomir Neshev, Andrey E. Miroshnichenko
Related Articles