Opto-Electronic Advances
Issue Cover
Cited By(6)
Laser & Photonics Reviews, 2019
Heyun Tan, Junhong Deng, Ruizhe Zhao, Xiong Wu, Guixin Li, Lingling Huang, Jie Liu, Xinlun Cai
Nanoscale, 2019
Yanan Fu , Changjun Min , Jiahao Yu , Zhenwei Xie , Guangyuan Si , Xianyou Wang , Yuquan Zhang , Ting Lei , Jiao Lin , Dapeng Wang , Paul Urbach , Xiaocong Yuan
Applied Optics, 2019
Zhang Xiaoqiang, Yong Jiang, Yong Xu, Ruishan Chen, Anting Wang, Hai Ming, and weisheng zhao
Applied Optics, 2019
Xiaoqiang Zhang, Yong Jiang, Yong Xu, Ruishan Chen, Anting Wang, Hai Ming, and Weisheng Zhao
Optics express, 2020
Zhipeng Dong, Yimin Zhang, Hongxun Li, Runxia Tao, Chun Gu, Peijun Yao, Qiwen Zhan, and Linxin Xu
Related Articles