Opto-Electronic Advances
Issue Cover
Cited By(9)
Image Sensing Technologies, 2019
Dao-Hua Zhang, Jinchao Tong, Fei Suo
APL Photonics, 2019
Huagang Liu, Wenxiong Lin, Minghui Hong
Nano Energy, 2019
YinanZhang, ShirenChen, DejiaoHu, YiXu, SicongWang, FeiQin, YaoyuCao, Bai-OuGuan, Andrey Miroshnichenko, MinGu, XiangpingLi
Nanotechnology, 2019
Liu Lu, Ruifa Tan, Daifen Chen, Yanqun Tong, Xiaohong Yan, Maogang Gong , Judy Z Wu
Journal of Physics D: Applied Physics, 2019
Jinchao Tong, Fei Suo , Dao Hua Zhang
ACS Photonics, 2019
Audrey Chu, Charlie Greboval, Nicolas Goubet, Bertille Martinez, Clément Livache, Junling Qu, Prachi Rastogi, Francesco Andrea Bresciani, Yoann Prado, Stephan Suffit, Sandrine It hurria, Gregory Vincent, Emmanuel Lhuillier
IEEE Journal of Quantum Electronics, 2019
Jinchao Tong, Fei Suo , Dao Hua Zhang, Li Qian
IEEE Journal of Quantum Electronics, 2019
Fei Suo, Jinchao Tong, Dao Hua Zhang
Related Articles