Opto-Electronic Advances
Issue Cover
Cited By(4)
Lab on a chip, 2020
Xi Yang, Yanhua Luo, Yiling Liu, Chaoyang Gong, Yanqiong Wang, Yun-Jiang Rao, Gang-Ding Peng, Yuan Gong
Lab on a chip, 2020
Xuejia Hu, Shukun Zhao, Ziyi Luo, Yunfeng Zuo, Fang Wang, Jiaomeng Zhu, Longfei Chen, Dongyong Yang, Yajing Zheng, Yujia Zheng, Yanxiang Cheng, Fuling Zhou, Yi Yang
Sensors, 2020
Jiaomeng Zhu, Guangwen Han, Xuejia Hu, Yunfeng Zuo, Longfei Chen, Fang Wang, Yi Yang*, Fenghua Jiang, Chengjun Sun, Weihong Zhao, and Xiaotian Han
Micromachines, 2020
Fang Wang , Jiaomeng Zhu , Longfei Chen , Yunfeng Zuo , Xuejia Hu , Yi Yang
Related Articles