Opto-Electronic Reports
Issue Cover
Cited By(9)
Nanoscale, 2019
Kuanguo Li ORCID logo*ab, Guangju Liu a, Sheng Zhang a, Yanqiu Dai c, Sonia Ghafoor c, Wanxia Huang a, Zewen Zu a and Yonghua Lu *cd
Optics & Laser Technology, 2019
XP Zhan, MY Hou, FS Ma, Y Su, JZ Chen,LiangXu
Applied Physics Reviews, 2019
L Chen, Y Zhou, Y Li, M Hong
ACS Appl. Bio Mater., 2018
Felix Sima*Hiroyuki KawanoAtsushi MiyawakiLorand KelemenPal OrmosDong WuJian XuKatsumi MidorikawaKoji Sugioka
JLMN-Journal of Laser Micro/Nanoengineering, 2018
Victoria Shkuratova,Vladimir Rymkevich, Galina Kostyuk, Maksim Sergeev
International Journal of Extreme Manufacturing, 2019
K Sugioka
Related Articles