Opto-Electronic Reports
Issue Cover
Cited By(5)
Applied Physics Reviews, 2019
Lianwei Chen, Yan Zhou, Yang Li, Minghui Hong
Opto-Electronic Advances, 2019
Fuhui Li, Tianyi Lan, Ligang Huang, Iroegbu Paul Ikechukwu, Wuming Liu, Tao Zhu
Optics Express, 2019
Yu Zheng, Perry Ping Shum, Shuhui Liu, Boyao Li, Yang Xiang, Yiyang Luo, Yanan Zhang, Wenjun Ni, Zhifang Wu, Xuan Quyen Dinh, Shuwen Zeng, Jean-Louis Auguste, and Georges Humbert
ADVANCED SCIENCE, 2019
Kaichen Xu, Rui Zhou,Kuniharu Takei, Minghui Hong
Related Articles