Opto-Electronic Advances 2019-2020 AWARD

 

 

OEA Outstanding Editor Award 
(listed in no particular order)

 • Prof. Emmanuel Stratakis
  Institute of Electronic Structure and Lasers, FORTH, Greece

 • Prof. Weidong Zhou
  University of Texas at Arlington, USA

 • Prof. Xiangping Li
  Jinan University, China
 • Prof. Zheyu Fang
  Peking University, China

 • Associate Prof. Mohsen Rahmani
  Nottingham Trent University, UK

 

OEA Best Paper Award

1. Hierarchical microstructures with high spatial frequency laser induced periodic surface structures possessing different orientations created by femtosecond laser ablation of silicon in liquids

Dongshi Zhang, Koji Sugioka* 【RIKEN, Japan 】

Opto-Electron Adv 2, 190002 (2019).

Click here to get cover story news:

 

2. Surface plasmon enhanced infrared photodetection

Jinchao Tong, Fei Suo, Junhuizhi Ma, Landobasa Y. M. Tobing, Li Qian, Dao Hua Zhang*
【Nanyang Technological University, Singapore 】

Opto-Electron Adv 2, 180026 (2019).

Click here to get cover story news:

 

3. Large Rabi splitting obtained in Ag-WS2 strong-coupling heterostructure with optical microcavity at room temperature

Bowen Li, Shuai Zu, Zhepeng Zhang, Liheng Zheng, Qiao Jiang,Bowen Du, Yang Luo, Yongji Gong, Yanfeng Zhang, Feng Lin, Bo Shen, Xing Zhu, Pulickel M. Ajayan, Zheyu Fang*【Peking University, China 】

Opto-Electron Adv 2, 190008 (2019).

Click here to get cover story news:

 

4. Ionization behavior and dynamics of picosecond laser filamentation in sapphire

Amina, Lingfei Ji*, Tianyang Yan, Rui Ma【Beijing University of Technology, China 】

Opto-Electron Adv 2, 190003 (2019).

 

5. Polarization multiplexing for double images display

Jinying Guo, Teng Wang, Baogang Quan, Huan Zhao, Changzhi Gu, Junjie Li, Xinke Wang*, Guohai Situ*, Yan Zhang*
【Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS; Capital Normal University, China 】

Opto-Electron Adv 2, 180029 (2019).

Click here to get cover story news:

 

OEA Outstanding Reviewers
(listed in no particular order)

 • Prof. Rui Zhou
  Xiamen University, China

 • Prof. Baohua Jia
  Swinburne University of Technology, Australia

 • Dr. Lianwei Chen
  National University of Singapore, Singapore

 • Prof. Lingfei Ji
  Beijing University of Technology, China

 • Dr. Huagang Liu
  National University of Singapore, Singapore

 • Prof. Fei Qin
  Jinan University, China

 • Prof. Songnian Fu
  Huazhong University of Science and Technology, China

 • Prof. Saulius Juodkazis
  Swinburne University of Technology, Australia

 • Prof. Takashi Yatsui
  University of Tokyo, Japan

 • Prof. Alex Krasnok
  University of Texas at Austin, USA

 

OEA Outstanding Offices
(listed in no particular order)

 • Xiamen Office

 • Singapore Office